ห้องอาหารยกยอ ดำเนินธุรกิจอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มาเป็นเวลา 29 ปี ดังนั้นระยะที่ผ่านมา 5 ปีนี้ ห้องอาหารยกยอ ได้จัดทัวร์ท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทัวร์ที่ได้รับความนิยมจากประชาชนคือ ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด โดยพาไปกราบไหว้พระอริยะสงฆ์ ที่มีชื่อเสียงของธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น หลวงพ่อโต พรหมรังสี วัดระฆังโฆษิตาราม , หลวงปูโต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี , หลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ , พระพุทธแซกคำ วัดคฤหบดี , ฯลฯ

นอกจากนั้น ยังจัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัด เกาะเกร็ด สักการะวัดชาวรามัญ และเที่ยวชมศิลปหัตถกรรมซึ่งได้ชื่อว่า คงรักษาวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี จวบจนปัจจุบัน

ห้องอาหารยกยอภาคภูมิใจ อีกทัวร์หนึ่ง คือ ทัวร์สักการะเทพเจ้า 8 ศาล แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ละศาลเจ้ามีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เป็นที่เคารพสักการะของคนไทยเชื้อสายจีน หรือลูกจีนในเมืองไทย เช่นศาลเจ้าแม่กวนอิม , ศาลเจ้าพ่อกวนอู , ศาลเจ้าโจวซือกง , ศาลเจ้าแม่ทับทิม แห่ง บ้านตระกูลหวั่งหลี

การจัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัด หรือไหว้เทพเจ้า 8 ศาล ของห้องอาหารยกยอ จะจัดอาหารเที่ยง ให้ลูกทัวร์ได้รับประทาน ตามตำนานความอร่อย ของ ห้องอาหาร อันได้ชื่อว่า อิ่มท้อง พร้อมอิ่มบุญ อันเป็นประเพณีปฏิบัติของเรา (ตารางไหว้พระเก้าวัด)

         
   
         
   
         
       
         

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกชกร และคุณชัยกร
โทร. 02-863-0565-6
โทรสาร. 02-863-1708

Website : www.yokyor.co.th , www.yokyorcatering.com

E-mail : info@yokyor.co.th

 

 Yok Yor Restaurant Group : (Head Office) 885 Somdej chopraya17 Klangsan, Bangkok 10600
 (International) Tel. (662) 863-0565-6, (662) 863-1708 E-Mail :
info@yokyor.co.th