ห้องอาหารยกยอ ขอเสนอทัวร์
ทำบุญ 9 วัดริน้ำ มีทั้งวัดอารามหลวง และวัดที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ กำหนดคนไว้ไม่เกิน 50 ท่าน การเดินทางโดยเรือขนาดใหญ่ ปลอดภัย

ตอนเที่ยงรับประมานอาหารที่ ห้องอาหารยกยอ มารีน่า รายละเอียดดังนี้


7.30 น.
นัดพร้อมที่ ห้องอาหารยกยอ มารีน่า ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ข้างโรงพยาบาลตากสิน
บริการอาหารเช้า
8.00 น.
1.  เรือออกเดินทางไปยัง วัดกัลยาณมิตร   ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัย ร.3 กราบสักการะองค์ "พระพุทธไตรรัตนนายก" หรือ "ซำปอกง" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนเคารพนับถือ

2.  เดินทางไปยัง วัดอรุณราชวราราม ชมพระปรางค์องค์ใหญ่ที่สูงตระหง่านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

3.  วัดประดู่ฉิมพลี  นมัสการหลวงปู่โต๊ะ พร้อมทั้งชมสถาปัตยกรรมต่างๆ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ในสมัยราชการที่ 3

4.  วัดปากน้ำภาษีเจริญ กราบนมัสการ ขอหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์แห่งคลองภาษีเจริญ

5. วัดอินทาราม ซึ่งเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยา และมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งสักการะ พระบรมรูปจำลอง รวมทั้งชมแท่นบรรทมที่พระองค์ใช้เป็นที่ประทับแรมทรงธรรมและวิปัสสนา


12.00 น. เดินทางไปรับประมานอาหารเที่ยง ที่ห้องอาหารยกยอมารีน่า ถึงเวลา 13.30 น. ออกเดินทางต่อ
 


6.  วัดระฆังโฆสิตาราม 
กราบสักการะขอพร หลวงพ่อโต พรหมรังษี ผู้ทรงกำเนิดพระคาถาชินบัญชร

7.  วัดคฤหบดี กราบพระพุทธแทรกคำ พระทองคำทั้งองค์ ลักษณะสวยงามมาก ซึ่งหลวงปู่จะเล่าประวัติความเป็นมาให้ทราบ รวมทั้งประวัติเบี้ยแก้ป้องกันคุณไลย

8.  วัดราชาธิวาส (เดิมชื่อ วัดสมอราย) นมัสการพระพุทธรูปในพระวิหาร

9.  วัดเทวราชกุญชร  กราบพระประธาน พระพุทธเทวราชปฏิมากร และชมพิพิธภัณฑ์สักทอง กราบพระบรมสารีริกธาตุ, กราบรูปหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโสินทร์ 18 พระองค์และพระอริยสงฆ์บางรูป

17.00 น.

เดินทางกลับ  ถึงท่าเรือห้องอาหารยกยอ มารีน่า  ด้วยความปลอดภัย ตลอดการเดินทางจะมีมัคคุเทศก์  บรรยายประวัติศาสตร์ความเป็นมาให้ทราบ

 

ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ คุณแมว โทร. 02-280-1319, 02-282-7362, 089-200-4971

ค่าใช้จ่าย ค่าเรือ,ค่าอาหารเที่ยง,ดอกไม้ธูปเทียน, มัคคุเทศก์ ,น้ำดื่ม(น้ำใบเตย,น้ำกระเจี๊ยบ,น้ำเก็กฮวย)
อาหารเช้า (ขนมปัง,แซนวิส,น้ำส้ม) (ชา,กาแฟ,โอวัลติล)
อัตราค่าบริการทัวร์ ท่านละ 1,000.-


Website : www.yokyor.co.th , www.9templestour.com


7.30 น. - 8.00 น. - ลงทะเบียนและรับประมารอาหารเช้าที่ห้องอาหารยกยอ มารีน่า
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17
8.00 น. - ริ่มออกเดินทางโดยเรือทัวร์
8.15 น. - 8.35 น. - วัดกัลยาณมิตร นมัสการพระพุทธไตรรัตนนายก (20 นาที)
8.45 น. - 9.15 น. - วัดอรุณราชวราราม ชมพระปรางค์วัดอรุณ นมัสการพระพุทธรูป 4 ปาง (30 นาที)
9.30 น. - 10.00 น. - วัดประดู่ฉิมพลี นมัสการหลวงปู่โต๊ะ พร้อมทั้งชมสถาปัตยกรรมต่างๆ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชการที่ 3
10.20 น. - 10.40 น. - วักปากน้ำภาษีเจริญ นมัสการขอพรหลวงพ่อสด ศึกษาการปฏิบัติภาวนา (30 นาที)
11.00 น. - 11.30 น. - วัดอินทาราม กราบอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (30 นาที)
12.00 น . - 13.00 น. - รับประมานอาหารที่ ห้องอาหารยกยอ มารีน่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
13.20 น. - 13.50 น. - วัดระฆังโฆษิตาราม นมัสการหลวงพ่อโต พรหมรังษี (30 นาที)
14.00 น. - 14.30 น. - วัดคฤหบดี กราบพระพุทธแซกคำ พระทองคำทั้งองค์ ลักษณะสวยงามมาก ซึ่งหลวงปู่จะเล่าประวัติความเป็นมาให้ทราบ รวมทั้งประวัติเบี้ยป้องกันคุณไสย (30 นาที)
14.45 น. - 15.10 น. - วัดราชาธิวาส นมัสการพระพุทธรูปในพระวิหาร (30 นาที)
15.20 น. - 16.20 น. - วัดเทวราชกุญชร กราบพระประธาน พระพุทธเทวราชปฏิมากร และชมพิพิธภัณฑ์สักทอง กราบพระบรมสารีริกธาตุ, กราบรูปหุ่นขี้ผึ้ง สมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์ 18 พระองค์และพระอริยสงฆ์บางรูป (45 นาที)

17.00

- กลับถึงท่าเรือ ห้องอาหารยกยอ มารีน่า ด้วยความปลอดภัย

<กลับหน้าหลัก >

 


Yok Yor Restaurant Group : 313 Visutkasat rd., BangKhunprom Pranakorn, Bangkok, Thailand. 10200
Tel. (662) 280-1319 , (662) 280-2041 Fax. (662) 280-1320 E-Mail : info@9templestour.com