<คลิกดูภาพขยายใหญ่>

Dinner Cruise Barge
Capacity : 25 Pax for Buffet
Contact : Yok Yor Marina Restaurant : 02-863-0565-6
Rental Rate : 3,000.-/Hour

Cruise by Yok Yor Restaurant
Kajohn Boat | Boodarika Boat | Lotus Boat | Kwan Dee Boat
| Dinner Cruise Along the Chaophraya River | Maeyanang Boat | Mongkol Chai Boat

 

 

Yok Yor Restaurant Group : (Head Office) 885 Somdej chopraya17 Klangsan, Bangkok 10600
 (International) Tel. (662) 863-0565-6, (662) 863-1708 E-Mail :
info@yokyor.co.th