ห้องอาหารยกยอ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยจัดทัวร์เรือไหว้พระ 9 วัด ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองบางกอกใหญ่ พร้อมทั้งบริการอาหารเช้า อาหารกลางวัน และของว่างบนเรือตลอดการเดินทาง

จัดเป็นประจำทุกเดือน
ขึ้นเรือที่ ท่าเรือห้องอาหารยกยอ มารีน่า ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 เขต คลองสาน

ทัวร์ 9 วัด คือ

  1. วัดหลวง ได้แก่ วัดกัลยาณมิตร วัดอรุณราชวราราม วัดระฆังโฆสิตาราม
  2. วัดประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ วัดบางอ้อยช้าง วัดชะลอ วัดอินทาราม
  3. วัดวิปัสสนากรรมฐาน ได้แก่ วัดภาวนาภิตาราม วัดประดู่ฉิมพลี วัดปากน้ำภาษีเจริญ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณกัลยา คุณกชกร และคุณสวรส
โทร. 02-280-1319 , 02-282-7362
โทรสาร. 02-280-1320

Website : www.yokyor.co.th , www.yokyorcatering.com

E-mail : info@yokyor.co.th

 

 Yok Yor Restaurant Group : (Head Office) 885 Somdej chopraya17 Klangsan, Bangkok 10600
 (International) Tel. (662) 863-0565-6, (662) 863-1708 E-Mail :
info@yokyor.co.th