อาหารปลอดพิษชีวิตยืนยาว
เมนูชูสุขภาพ
กรมอนามัยของรับรองร้านอาหารยกยอ เป็นร้านอาหารที่ใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค
โดยมีเมนูต่อไปนี้เป็น เมนูสุขภาพ

แกงเลียงกุ้งสด
กุ้งนางยำตะไคร้
ผัดผักสุขภาพ
ปลากระพงผัดพริกไทยดำ
ยำมะระกุ้งสด
แกงป่าไก่

 

 

 

Yok Yor Restaurant Group : (Head Office) 885 Somdej chopraya17 Klangsan, Bangkok 10600
 (International) Tel. (662) 863-0565-6, (662) 863-1708 E-Mail :
info@yokyor.co.th