ประเทศไทย เป็นประเทศที่โชคดี ที่มีพื้นที่เป็นน้ำจืด เช่น แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน ไหลมาบรรจบเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา อีกทั้งมี ห้วย หนอง คลอง บึง

          ดังนั้นจึงเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด แหล่งใหญ่เป็นอาหารของประชากร นอกจากนั้น ชายฝั่งทะเล 2 ด้าน คือ อ่าวไทย และ ฝั่งทะเลอันดามัน ทอดยาวขนานกับด้านขวางของไทย จึงเป็นแหล่งปลาน้ำเค็ม ที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วย

          ด้วยเหตุนี้ ยกยอมารีน่า จึงจัด เทศกาลกินปลา " เริ่มขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2548.. "

 


  เราคิดปลาในราคาต้นทุน ทุกวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ เวลา 19.00 - 21.00 น.

ปลากระพงเป็น จากตัวละ 280.- เหลือ 150.-
ปลาแรดเป็น จากตัวละ 265.- เหลือ 130.-
ปลาทับทิมเป็น จากตัวละ 230.- เหลือ 100.-
ปลานิล จากตัวละ 230.- เหลือ 120.-

" กินปลาไทย ไทยช่วยไทย ชาติไทยเจริญ "

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2863-0565-6, 0-2863-1708 ติดต่อคุณแอ๋วค่ะ

<กลับหน้า Promotion>

 


Yok Yor Restaurant Group : (Head Office) 885 Somdej chopraya17 Klangsan, Bangkok 10600
 (International) Tel. (662) 863-0565-6, (662) 863-1708 E-Mail :
info@yokyor.co.th