ห้องอาหารยกยอ ก่อกำเนิดมา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526 ระยะเวลา 29 ปี เดิม ห้องอาหารยกยอตั้งอยู่ที่ท่าเรือวิสุทธิกษัตริย์ ข้างธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีชื่อเสียงทางด้านอาหารไทย ,จีน และอาหารทะเลเผา เป็นห้องอาหารในเครือเดียวกับ ห้องอาหารวิจิตรมาลี มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง

ห้องอาหารยกยอเป็นผู้เริ่มต้นธุรกิจเรือภัตตาคาร (DINNER CRUISE) แห่งแรกในประเทศไทย ครั้งแรกได้ใช้เรือเจ้าพระยาที่รัก ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา พาแขกชมวิวทิวทัศน์ สองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จุดเด่นที่สำคัญ คือ การบรรยายประวัติความเป็นมาของสถานที่สำคัญเช่นวัดวาอาราม สถานที่ราชการ พระบรมมหาราชวัง ฯลฯ ที่ตั้งอยู่สองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ต่างพากันเก็บภาพ ไว้เป็นที่ระลึกในความทรงจำ

Thai cuisine Restaurant for the group of Vijit & YokYor Restaurant fully willing to serve our customers on Thai, Chinese & International food.

We provide varity atmosphere delicious cuisine live band and cool climate but warm for service.Yok Yor Marina & Restaurant, Soi Somdej Chaowpraya 17
The perfect dining place overlooking the Chao Praya River whether sitting in the open air terrace along the river side or air-conditioned room with live music in the evenings. We also provide dining cruises and sight - seeing on the Chao Praya River.Yok Yor Restaurant, Klongsan
Overlooking the Chao Praya River, the Yok Yor Klongsan serves genuine Thai and International Cuisine, not to be missed are the Shrimp Salad, Sour Soup with Coconut Milk, and Fried Chicken Wings in Red Wine. Service is friendly and attentive.

 


All Yok Yor Restaurants place great emphasis on hygiene, food flavour and service. Do be sure to drop by...

Yok Yor Restaurant Group : (Head Office) 885 Somdej chopraya17 Klangsan, Bangkok 10600
 (International) Tel. (662) 863-0565-6, (662) 863-1708 E-Mail :
info@yokyor.co.th