คลิกเพื่อขยาย

ลงรถไฟฟ้าต่อเรือถึงยกยอ

เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ห้องอาหารยกยอมีเรือรับส่งฟรี ระหว่างท่าเรือสาธรถึงห้องอาหารยกยอคลองสานและห้องอาหารยกยอ มารีน่า

บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18.00 น.-22.00 น.

โทรศัพท์เรียกเรือ
ห้องอาหารยกยอคลองสาน โทร. 02 437-3791, 02 437-1121
ห้องอาหารยกยอ มารีน่า โทร.02 863-0565-6
พนักงานต้อนรับประจำท่าเรือสาธร คุณดาว 088-728-8793
พนักงานขับเรือท่าสาธร คุณไก่ 082-676-0132

รถต่อเรือถึงยกยอ
ห้องอาหารยกยอ อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทุกย่านในกรุงเทพมหานคร ท่านสามารถมาเที่ยวยกยอริมแม่น้ำได้ทั้ง 2 แห่ง ในบรรยากาศ ที่แตกต่างกัน

  1. ยกยอมารีน่า
    ท่านที่ต้องการล่องเรือชมบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยาอันอุดมด้วยวัฒนธรรม สถานที่สำคัญ วัดวาอาราม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในราคาประหยัดสุด ๆ เรือปุณฑริกาขนาดใหญ่ปลอดภัย ล่องเจ้าพระยา 20.00-22.00 น. มีเรือชัตเตอร์โบ๊ตรับส่งจากท่าเรือสาธร ต่อรถไฟฟ้า BTS สะดวกสบาย

  2. ยกยอคลองสาน
    บรรยากาศ ระเบียงเทอร์เรช ริมแม่น้ำชมวิวทิวทัศน์ ความซิวิไลซ์ ของความเจริญแบบตะวันตก อาหารทะเล เป็น ๆ สด ๆ สไตล์ฮ่องกง KARAOKE ริมแม่น้ำไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน ห้องแอร์ ชมลีลา DANCER ในลีลาร้อนแรง สร้างอารมณ์สนุกสุดมัน

ห้องอาหารยกยอทั้ง 2 แห่ง ท่านสามารถมาเยี่ยมชมได้ โดยใช้บริการรถไฟฟ้า BTS สุดทางที่สถานีตากสิน ต่อเรือชัตเตอร์โบ๊ต ของห้องอาหาร มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น.

โทรศัพท์เรียกเรือ 02 437-3791 , 02 863-0565-6

<กลับหน้า Promotion>

 Yok Yor Restaurant Group : (Head Office) 885 Somdej chopraya17 Klangsan, Bangkok 10600
 (International) Tel. (662) 863-0565-6, (662) 863-1708 E-Mail :
info@yokyor.co.th