เข้าร่วมงานสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช 27-28 ธ.ค. 2551 ณ บริเวณ วงเวียน ใหญ่


ร่วมออกร้าน งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552

 

ห้องอาหารยกยอ ขอขอบคุณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และบริษัท ปั้นหนึ่ง จำกัด

 

<กลับหน้า Promotion>


 Yok Yor Restaurant Group : (Head Office) 885 Somdej chopraya17 Klangsan, Bangkok 10600
 (International) Tel. (662) 863-0565-6, (662) 863-1708 E-Mail :
info@yokyor.co.th