ห้องอาหารยกยอ ก่อกำเนิดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2526 แรกเริ่ม ห้องอาหารตั้งอยู่ท่าเกษม ปลายถนนวิสุทธิกษัตริย์ อยู่ติดกับธนาคารแห่งประเทศไทย

เนื่องจาก สถานที่ขายอาหาร เป็นบริเวณท่าเรือไม่สามารถจะขยายได้ ดังนั้น จึงขยายลงทางน้ำ โดย จัดบริการเรือ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย ต่อมาสมัย ดร.พิจิตต  รัตตกุล เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ขอพื้นที่คืน เพื่อสร้างสะพานพระราม 8  ห้องอาหารยกยอ จึงย้ายมาอยู่บริเวณ คลองสาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2542 จวบจนปัจจุบัน

ในปี พ.ศ.2547 ประเทศไทยประสบปัญหา ทางด้านการเมือง มีการปฏิวัติรัฐประหาร กิจการค้าขาย ยากลำบาก ประชาชนขาดที่พึ่ง ทางใจ ด้วยเหตุนี้ ห้องอาหารยกยอ จึงก่อตั้งชมรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ไหว้พระ 9 วัด ทางน้ำ โดยใช้ชื่อโครงการว่า “ไหว้พระ 9 วัด ธรรมะทัศนา ”  ซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชน เพราะการเดินทางสะดวก และสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จวบจนปัจจุบัน เต็มไปด้วย วัดวาอาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อกำเนิดพระอริยสงฆ์ เกจิอาจารย์ จำนวนมาก เช่น หลวงพ่อโต(พรหม รังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม , วัดอรุณราชวราราม,วัดกัลยาณมิตร

หลังจากคณะผู้บริหาร ห้องอาหารยกยอ ได้จัดทัวร์ไหว้พระ 9 วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา มาได้ระยะหนึ่ง ได้พบว่าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจาก มีวัดวาอารามแล้ว ยังมีศาลเจ้าอันเป็นที่ตั้งของ เทพเจ้า ของคนจีน จำนวนมากมาย ทั้งนี้เพราะเมื่อชาวจีน เดินทางเข้ามาเมืองไทยครั้งแรก โดยทางเรือ และก่อร่าง สร้างตัว อาศัยอยู่ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณ สะพานพระราม 3 เรื่อยขึ้นมาจนถึงสะพานพระราม 7   ซึ่งได้สร้างศาลเจ้าไว้กราบไหว้เคารพบูชา อยู่เป็นจำนวนไม่น้อย ดังนั้นโครงการจัดทัวร์ไหว้เทพเจ้า 8 ศาล จึงเกิดขึ้น และได้รับความนิยมจากประชาชน ทำให้คำว่าพุทธศาสนา สายมหายาน เข้าสู่ความรู้ของชาวไทยพุทธมากขึ้น

ล้ง 1919 เปิดเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เป็นท่าเรือกลไฟของตระกูลหวั่งหลี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซอยวัดทองธรรมชาติ ในอดีต ชาวเรือจะรู้จักศาลเจ้าแม่ทับทิมหรืออีกชื่อหนึ่งว่า อาหม่าโจ้ว  เป็นเทพเจ้าที่ชนชาวจีนที่เดินทาง ทางเรือเข้ามาค้าขายในเมืองไทยรู้จัก และกราบไหว้ ขอพร ในการเดินทางให้ปลอดภัย ค้าขายเจริญรุ่งเรือง
อาหม่าโจ้ว ตั้งอยู่ที่ ห้วยจูล่ง มาเป็นเวลานานกว่า 160 ปี เมื่อการบูรณะตัวอาคาร ได้พบจิตรกรรมต้นตำหรับชาวจีน ตามกรอบประตูหน้าต่าง ที่ถูกปูนโบกทับมาเป็นเวลา 100 กว่าปี สร้างความปลาบปลื้ม ยินดีแก่ชาวไทยโดยทั่วกัน

ห้องอาหารยกยอ จึงมีโครงการจัดบริการนำเที่ยวทางน้ำ ดังต่อไปนี้

  1. ล่องเรือตามลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมทานอาหารเย็น

  2. บริการจัดเลี้ยงบนเรือ

  3. ท่องเที่ยวเกาะเกร็ด ทัวร์ , ศิลปะ , วัฒนธรรม

  4. ไหว้พระ 9 วัด ธรรมทัศนา

  5. ไหว้เทพเจ้า 8 ศาล

  6. เที่ยว ล้ง 1919 ชมจิตรกรรมชาวจีนที่ทรงคุณค่า

  7. เที่ยวตามลำคลองโดยเรือทัวร์

สอบถามข้อมูล โทร. 02-863-0565 , 02-863-0566 , 02-863-1708

 


<กลับหน้า Promotion>Vijit - Yok Yor Restaurant Group :Soi Charoen Nakorn 21, Bangkok, Thailand.
(International) Tel. (662) 0-2860-1266 Fax. (662) 0-2860-1267 E-Mail : info@yokyor.co.th